Marie Fahlin
Aktuellt
Verk
Projekt
Kontakt


Improvisationer inspelade i Bakongtemplet i Angkor Vat,
Kambodja, 2004
Dans Marie Fahlin
Kamera Virpi Pahkinen
A slim production
Se videoklipp här:

   Video, turn/return
Video, Kambodja
Utsnitt
DDP
Blixtvisit 2008
Blixtvisit 2007
mumifierad koreografi