Marie Fahlin
Aktuellt
Verk
Projekt
Kontakt


Blixtvisit 2008
Augusti
Utomhusprojekt med ungdomar.
Klicka på www.myspace.com/blixtvisit för mer information.

Blixtvisit 2008

   Video, turn/return
Video, Kambodja
Utsnitt
DDP
Blixtvisit 2008
Blixtvisit 2007
mumifierad koreografi