Marie Fahlin
Aktuellt
Verk
Projekt
Kontakt


Blixtvisit var ett utomhusprojekt med ungdomar, augusti 2007.
Se videoklipp här:

   Video, turn/return
Video, Kambodja
Utsnitt
DDP
Blixtvisit 2008
Blixtvisit 2007
mumifierad koreografi