Marie Fahlin
Aktuellt
Verk
Projekt
Kontakt


Diskret Dans Performance
Fylkingen december 2007
Av och med Marie Fahlin och Ulrika Wedin
Musik Jamie Fawcus

VISAVI

   Video, turn/return
Video, Kambodja
Utsnitt
DDP
Blixtvisit 2008
Blixtvisit 2007
mumifierad koreografi